Paslaugos

Statybų valdymas

  • Statybos darbų kalendorinių grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė;
  • Objekto biudžeto sudarymas ir vykdymo kontrolė;
  • Statybos organizavimas ir valdymas;
  • Statybų techninės priežiūros vykdymas;
  • Užsakovo interesų atstovavimas santykiuose su rangovais/tiekėjais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
  • Statybinių/apdailos medžiagų ir gaminių parinkimo kontrolė,derinimas,projekto optimizavimas tikslu gerinti kokybę, mažinti kaštus ;
  • Konsultacijų ar rekomendacijų teikimas statybos organizavimo ir valdymo klausimais;
  • Aktyvus dalyvavimas Valstybinės komisijos darbe pripažįstant statinį tinkamu naudoti;

Techninė priežiūra

Atstovaudami užsakovo interesus visose statybos fazėse, vykdome  statybų techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto surašymo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio techninį ir darbo projektus, STR reikalavimus, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, reikalavimus;

Konsultavimas

Konsultuojame projektiniais, inžineriniais ir sąmatiniais klausimais. Įvertinsime techninius projekt0 sprendinius, pateiksime galimus optimizavimo variantus, tikslu mažinti kaštus, taupyti statybų laiką, finansus, gerinti kokybę, pagal projektus parinksime tinkamiausias medžiagas ir jų analogus. Kainos ir kokybės santykis turi atitikti visus aukščiausius projekto reikalavimus.

Atstovavimas užsakovui

Visapusiškas Užsakovo atstovavimas visoje statybos proceso eigoje, interesų gynimas visose valstybinėse institucijose, aktyvus dalyvavimas objekto pridavimo procedūrose;

Projektavimas

Organizuojame,optimizuojame projekto sprendimus pilnos sudėties techninius  pateikiame vizualizacijas.